16. 5. 2014

16. 5. 2014

NČB je zaslán mail z NFA, že souhlasí s odstraněním prolínacích značek v DCP Ostře sledovaných vlaků. Toto vyjádření odpovídá směrnicím, jež vydalo NFA v dubnu 2013.