Blog

7. 7. 2015

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Dopad změn v NFA

V NFA se vyměnilo vedení, novým generálním ředitelem se stal Michal Bregant a ředitelkou kinematografických sbírek Anna Batistová. Oba byli registrovaní spoluřešitelé nově zahájeného projektu NAKI AMU/NFA. Anna Batistová z něho ale pro nesouhlas s teorií DRA po několika měsících odstoupila. Bylo to náhlé a překvapivé rozhodnutí vzhledem ke skutečnosti, že s touto teorií předtím souhlasila a projekt v takovém znění i podepsala.

Zde nastala nečekaná změna postoje nového vedení NFA vůči myšlence certifikované digitalizace národního fondu a vůči myšlence přímé účasti autorů obrazu (kameramanů) na digitalizaci. Došlo k nejasnému zpochybňování již daných a v přihlášce projektu dávno definovaných principů teorie DRA. Například byl vznesen požadavek na změnu slova „autorizát“, protože připomíná slovo „autor“. Tyto věci se postupně vysvětlovaly, ale vesměs velmi těžce.

Bývalá harmonická spolupráce mezi kameramany a Národním filmovým archivem byla ta tam. Dokonce se ve vzduchu vznášela otázka, zda celý projekt pro tyto neshody nezastavit. To ale NFA nikdy nechtěl a opakovaně prostřednictvím Michala Breganta sdělil, že na projektu pokračovat chce, ale bez DRA. Šlo o nepochopitelný obrat. Protiargumenty v době, kdy se po tři roky podepisovaly přihlášky žádostí projektu NAKI na základě teorie DRA, Michal Bregant nikdy nevznesl. Jeden z nejdražších výzkumných projektů MKČR na bázi  DRA nelze jednoduše bez DRA vykonávat. Navíc řešitelé AMU to ani neplánovali. Nastalo dlouhé období obhajování a dokazování teorie DRA. Michal Bregant a Anna Batistová tvrdili, že jde jen o nesprávnou hypotézu.

Nezařazené
About researchdra