Blog

7. 7. 2015

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Jak uchovávat a kulturně zpřístupňovat paměť filmu korektně?

DRA má sloužit autorům i archivářům k zastavení degradace informací uložených v originálních zdrojích filmu, filmových negativech, aby se mohl film dlouhodobě uchovat. Argumenty, že pro digitální archivaci neexistuje digitální médium a že je to příliš drahé, není relevantní, protože pro zpřístupňování rovněž neexistuje archivační digitální médium, neboť takto vzniklé digitalizáty je taky potřebné archivovat digitálně a finanční náročnost nedokonalé digitalizace je přímo úměrná absolutní finanční ztrátě, jelikož v budoucnu vznikne nutnost ji znovu opakovat.

Korektní cestou by bylo levné avšak pouze kvalitativně náhledové digitální zpřístupňování formou internetových obrazových katalogů a u vybraných děl pak forma nejvyšší – DRA. DRA poté umožní následnou bezchybnou diseminaci do všech nižších prezentačních médií (HDTV, BD, DVD). Nejedná se o takové množství filmů, aby bylo nutné považovat tuto metodu za nereálnou.

Je potřeba vyvolat odbornou veřejnou rozpravu o smyslu digitalizace a smyslu využívání společných finančních prostředků. Je potřeba ustanovit „zlatý fond“ české kinematografie na úroveň národní kulturní památky, aby se stát začal o toto národní kulturní bohatství náležitě starat a vyňal je z oblasti zájmů podnikatelské sféry. Aby toto národní dědictví ochránil před postupy zbytku Evropy v tom smyslu, že bude vždy bránit práva a zájmy českých diváků, kteří by se jinak opět mohli stát rukojmími globálního byznysu.

Kameramani stáli u vzniku filmových archivů, mají proto právo vyjadřovat se k aktuálním změnám ve filmovém archivnictví, přinášejících s sebou mnohé otázky včetně té, co přesně má být v případě nově vznikajících digitálních filmů považováno za archiválii. Bude-li mít konečně nově vzniklý digitální film archiválii, může ji mít i DRA!

Nezařazené
About researchdra