Blog

7. 6. 2015

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Restaurátor a jeho expertní skupina

V roce 2011 jsme v rozšířené expertní skupině začali pracovat na digitalizaci nového snímku pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, filmu režiséra Miloše Formana Hoří, má panenko /1967/. Financování digitaličaního programu českých filmů se ujala za tím účelem založená soukromá Nadace české bijáky Petra Šikoše.

Jelikož jsme měli teoretickou část metodiky digitalizace formou teorie DRA již nadefinovánu, začali jsme ji ověřovat. Stále nebyl určen restaurátor, respektive se této funkce, co se obrazu týče, přirozeně ujal Ivo Marák z UPP, který jako koordinátor řídil celou digitalizaci. Restaurováním zvuku byl rovněž automaticky pověřen zvukový mistr  společnosti Soundsquare Pavel Rejholec, spolupracující s Ing. Ivo Špaljem. Tato skutečnost byla popsána v tiskové zprávě NFA vydané u příležitosti oznámení dokončení digitalizace filmu, v níž se mj. uvádí, že restaurování proběhlo dle konceptu DRA. NFA tehdy DRA respektovalo.

Naše kameramanská sekce řešila problém ustanovení pravidel práce kameramanů – expertů. Objevil se argument Anny Batistové z NFA, že kameramani jsou ti, kteří potenciálně ze své autorské podstaty chtějí díla jen vylepšovat, což je v procesu digitalizace národního filmového fondu nepřijatelné. Prostředky jsou vynakládány na digitalizaci původního vzhledu filmu a nikoli na jeho nové vylepšené verze. Byl to nepřesný názor, na který jsme reagovali vypracováním návrhu na složení expertního kameramanského týmu, složeného ze tří kameramanů – expertů:

  1. Autor filmu, žijící kameraman, v případě nežijícího autora jiný kameraman schválený dědicem nebo Asociací českých kameramanů

  2. Kameraman – expert schválený Asociací českých kameramanů

  3. Kameraman – expert schválený Asociací českých kameramanů

Sestava tří kameramanů, zaručovala objektivnost, nestrannost a kontrolu nad výroky svých kolegů. Schopnost takovéto pracovní expertní skupiny se opírala o zkušenosti získané již z digitalizace filmu Marketa Lazarová.

V rámci pracovního dialogu nad jednotlivými problémy se skupina vždy usnesla na obhajitelném vyhodnocení, které sloužilo restaurátorovi jako korektní názor. U filmu Hoří, má panenko byl úkol těžší, neboť jsme měli žijícího autora obrazu, kameramana Miroslava Ondříčka. Složení expertní skupiny tedy bylo: Miroslav Onříček, Marek Jícha a Jiří Myslík. Výsledek se opět zdařil a forma spolupráce tří kameramanů jako členů expertní skupiny se potvrdila.

V roce 2013 se stalo několik podstatných událostí. Tým řešitelů AMU a NFA obdržel prostředky na řešení projektu Metodik digitalizace národního filmového fondu (NAKI) a mohl se naplno pustit do práce. Byl to současně rok digitalizace filmu Všichni dobří rodáci /1968/, kterého se v závěru účastnil také pan režisér Vojtěch Jasný. Kameramanská skupina pracovala ve složení Marek Jícha, Jiří Myslík a Antonín Weiser. Ten nahradil nežijícího autora, kameramana Jaroslava Kučeru, k čemuž dal souhlas Kučerův syn Štěpán Kučera, rovněž kameraman a člen AČK. Film byl opět zrestaurován ve vynikající kvalitě podle historiky vybrané referenční kopie.

Nezařazené
About researchdra