7. 7. 2015

18.8.2014

NFA vydává spolu s Blu-ray Ostře sledovaných vlaků knihu autorů Jeanne Pommeau a Jana Zahradníčka „Zpráva o digitalizaci Ostře sledovaných vlaků“, v níž zpochybňuje kvalitu digitálního restaurování tohoto filmu slovy: „…Při digitalizaci filmu Ostře sledované vlaky byly na přání NČB a kameramana Jaromíra Šofra odstraněny právě některé známky dobové technologie, proto se zdráháme mluvit o restaurování….“ a dále: „…Nicméně u dvou konkrétních problémů nebylo při jednání komise dosaženo shody. NFA zastával stanovisko, že je potřeba ponechat v digitalizovaném díle stopy, jež byly neodstranitelnou součástí originálního negativu a tedy i každé distribuční komise. Jednalo se o chlupy, jež se zachytily na kamerové okeničce při natáčení filmu a zasahovaly do obrazu, a tzv. prolínací značky (znamení pro promítače, že má projekci přepnout z jedné promítačky na druhou, aby diváci pokud možno nezaregistrovali přechod z jednoho dílu filmové kopie na druhý), jež bylo v Československu zvykem vyrážet přímo do originálního kamerového negativu…“. Přičemž v předchozí knize vydané NFA autory Annou Batistovou a Janem Zahradníčkem u příležitosti digitálního restaurování filmu Všichni dobří rodáci se můžeme dočíst : „ …Hlavní část oprav ale spočívá na lidské práci, kdy jsou odstraňována poškození většího rozsahu, se složitějším pozadím nebo vyskytující se na více políčcích za sebou. Typicky šlo o jemnější permanentní vertikální rýhy, chlupy uvízlé na kamerové okeničce, prolínací značky apod….“

Více Směrnice NFA o rekonstrukci a restaurování filmových materiálů

Více NFA e-shop

Nezařazené
About researchdra