Blog

7. 7. 2015

19.9.2014 – Jak to bylo a je s DRA – otevřený dopis prof. Marka Jíchy

Vážení přátelé,

 dovolím si jen upřesnit, že metoda DRA je jasně popsána ve výzkumném projektu NAKI, kde byla po tři roky, kdy jsme o projekt žádali, kultivována a upravována za účasti odborníků z NFA. Potom vždy všemi jejími řešiteli (včetně NFA) podepisována. Nakonec byl projekt MKČR schválen, zahájen.

A náhle je pracovníky a NOVÝM vedením NFA označován jako špatný. Tomu zcela
 nerozumíme.

Teorii DRA jsme byli vyzváni sepsat na žádost NFA, jeho generálního ředitele PhDr. Michala Breganta, který tvrdil, že žádnou teorii nemáme a že potřebné ji mít. Jedině tak se k ní může NFA vyjádřit. Spoluřešitelé výzkumného projektu NAKI nás tak přinutili k tomu, abychom její první verzi sepsali. Domnívali jsme se, že vypracováním teorie posuneme společnou rozpravu a výzkum na téma DRA. Dostalo se nám ale odpovědi, že tím, že jsme teorii vytvořili (sepsali), jsme tím opět potvrdili, že za DRA stojíme, že jej nechceme zrušit. Zrušení DRA se stalo utimativní podmínkou další účasti NFA v projektu. Nezrušení způsobí okamžité a jednoznačné odstoupení NFA z výzkumného projektu, který má stanovit metodiky digitálního restaurování filmů. Žádný další odborný dialog na dané téma se konat nebude? K našemu velkému překvapení jsme se dozvěděli, že tento pracovní text (!) byl NFA neohlášeně distribuován po ministerstvu kultury a jinde bez našeho vědomí s označením jako hotový teoretický materiál. To je v příkrém rozporu s dobrými mravy a slušností. Tento text byl a je materiálem pracovním, řešitelé NAKI z AMU jej veřejně nedistribuovali, nevydali a tak vlastně oficiálně neexistuje.

Vše je manipulováno s jasným záměrem poškodit projekt NAKI a odstavit tak od digitalizace a účasti na tvorbě jejích certifikovaných metodik zástupce autorů filmů.

Přísně se distancujeme proti nařčení, že jsme vytvořili „teorii DRA“. Nic takového neexistuje, protože NFA přerušil násilně vznik a vývoj takového dokumentu, i když jej sám nejprve inicioval. Existuje jen „metoda DRA“, která je výzkumným záměrem projektu NAKI a která je podpořena kameramanskou Deklarací o DRA, ke které se přihlásily svými memorandy mnohé autorské asociace a instituce, když pochopily její skutečný význam.

Pro jistotu věcné diskuse opět poukazujeme na relevantní text metody DRA. Ta je předmětem nyní (a doufáme jen dočasně) bojkotovaného výzkumu. Výzkum nebyl dokončen, nelze jej tedy rušit, neboť ještě nemá žádný výstup. Rušit něco, co ještě nevzniklo a nedostalo možnost řádné obhajoby bychom měli za neetické.

S přátelským pozdravemMarek Jícha


Nezařazené
About researchdra