Blog

20. 9. 2015

20.9.2015 – TISKOVÁ ZPRÁVA A POZVÁNKA

loga

 

 

NA TISKOVOU KONFERENCI A PREZENTACI PRŮBĚŽNÝCH VÝSLEDKŮ PROJEKTU NAKI ŘEŠENÉHO NA AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
a
TISKOVOU KONFERENCI MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU OSTRAVA KAMERA OKO
spojenou s
PROJEKCÍ PRVNÍHO FILMU ZDIGITALIZOVANÉHO PODLE DIGITALIZAČNÍ METODY DRA

Řešitelé výzkumného projektu probíhajícího na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze oznamují, že dne 1. října 2015 zahajuje poloprovoz laboratoř Centra poradenství a analytických služeb – CPA, kterou AMU jako odborné pracoviště vybudovala v rámci Kabinetu obrazové techniky KOT, který se podílí na řešení projektu NAKI č.: DF13P01OVV006 programu aplikovaného výzkumu národní kulturní identity (NAKI). Tento projekt vznikl v roce 2013 spoluprací s Národním filmovým archivem v Praze. Cílem projektu je vypracovat metodiky digitalizace národního filmového fondu a vybudovat v Praze nezávislé odborné kontrolní a poradenské pracoviště. Pětiletý projekt NAKI s rozpočtem 52 miliónů korun je důstojným příspěvkem Ministerstva kultury České republiky k řešení aktuálních problémů v oblasti digitalizace audiovizuálních děl. Laboratoř CPA bude na nezávislé akademické půdě sloužit jako kalibrované a certifikované pracoviště, které umožní porovnávat kvalitu filmových digitalizátů a rovněž provádět vzorkování a analýzy dochovaných filmových archiválií.

Laboratoř disponuje
unikátním zařízením, zejména vodou chlazeným filmovým projektorem KINOTON, který umožňuje promítat nitrátní archiválie, negativy a pozitivní kopie ve formátech 16mm i 35mm, a zároveň je vybavena 4K digitálním kalibrovaným projektorem BARCO a inspekčním stolem FVT1600, jediným v České republice. Je k dispozici přesný spektrofotometr, který může např. pomoci s kontrolou ostatních měřičů a kalibračních zařízení pro nastavování kvality obrazu digitálních kin. Výzkum zde probíhá na zařízení, které dokonale umožňuje výzkum kvality a míry poškození filmových archiválií. Zmíněná zařízení jsou speciálně upravená do
jedinečného funkčního celku, který u nás nemá obdoby. V laboratoři CPA jsou rovněž umístěny historické kopírky OXBERRY a DEBRIE MATIPO 35mm Step Printer, které umožňují uskutečňovat původní kopírovací postupy, které bylo možno donedávna provádět pouze v již zrušených Filmových laboratořích na Barrandově. Celé zařízení je obsluhováno vysoce kvalifikovanými řešiteli výzkumného týmu projektu NAKI. Jde o specialisty oborů kamera, zvuková tvorba, produkce, filmová historie, triková filmová a digitální supervize, trikový a kopírovací expertní servis a právní poradenství. V týmu pracují zkušení digitální restaurátoři, kteří mají za sebou několik náročných filmových digitalizací s vynikajícími výsledky. Digitalizace probíhají podle vyvíjené Metody DRA –
digitálně restaurovaného autorizátu, která je připravena k certifikaci. Podle této metody, která postupně vznikala při digitalizování filmů „Marketa Lazarová”, „Hoří, má panenko”, „Všichni dobří rodáci” a „Ostře sledované vlaky”, byl poprvé restaurován český film „Kamenný most” režiséra Tomáše Vorla.
Přijměte prosíme pozvání na ranní kávu v kavárně Kina Lucerna a slavnostní prezentaci průběžných výsledků projektu NAKI, kde bude představena Metoda DRA a bude promítnut první český touto metodou zdigitalizovaný film Kamenný most. Tisková konference a prezentace proběhne v malém sále Kina Lucerna ve čtvrtek dne 1. října 2015 v 10.00 hodin. Potom bude následovat projekce zrestaurovaného filmu Kamenný most ve velkém sále Kina Lucerna.
Tisková konference bude spojená s prezentací Mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera OKO, jehož součástí je tato digitalizační prezentace. Budou vyhlášeny výsledky 7. ročníku festivalu jeho programovou ředitelkou Annou Kopeckou v předstihu před slavnostním večerem, který se bude konat téhož dne večer v Ostravě. Po zakončení prezentace bude od 11.00 hod. promítnut ve Velkém sále Kina Lucerna zrestaurovaný film Kamenný most režiséra Tomáše Vorla. Restaurování proběhlo v rozlišení 4K v produkci Vorelfilm, který využil pro digitalizaci metodu DRA a restaurátorské a poradenské služby v rámci zkušebního
provozu laboratoře CPA.
Kontakt pro novináře:

prof. MgA. Marek Jícha
vedoucí řešitelského týmu projektu NAKI č. DF13P01OVV006
tel: +420 723437344
email: lampafilm@gmail.com
Laboratoř Centra poradenství a analytických služeb CPA AMU – KOT KK FAMU

LABORATOR-CPA-TZwsm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Nezařazené
About researchdra