30. června 2012

30. června 2012

Slavnostní premiéra digitálně zrestaurovaného snímku Miloše Formana Hoří, má panenko na 47. MFFKV. Premiéře předcházel krátký dokument Hořelo, má panenko režiséra Vojtěcha Moravce, v němž autoři vzpomínají na průběh natáčení před 45 lety.

Více Výroční zpráva 2012

Více Faktura UPP Hoří, má panenko