Aktuality o digitalizaci českých filmů

16. 1. 2015 – Reakce Asociace českých kameramanů na stanovisko ARAS k problematice digitalizace

Asociace českých kameramanů (AČK) vede věcný dialog s Asociací režisérů a scenáristů (ARAS) o týmem NAKI navrhované metodice digitálního restaurování DRA, kterou podpořila společnými memorandy již řada profesních sdružení, včetně FITESu a řada dalších osobností, mezi nimi i oskarový režisér Jiří Menzel, člen ARAS. Následující dopis je reakcí Asociace českých kameramanů na Stanovisko ARAS k problematice […]

Nezařazené

26. 1. 2015 – NFA uveřejňuje Stanovisko k tiskové zprávě Nadace české bijáky

NFA uveřejňuje Stanovisko k tiskové zprávě Nadace české bijáky, kde mj. uvádí: „ Osočení z navýšení nákladů na digitalizaci pozdním dodáním je opakovaný pokus uvést veřejnost v omyl…“. Dále zde Michal Bregant tvrdí: „ Pokud jde o digitalizaci filmu Postřižiny, NČB ví, že je na ní, aby navrhla právní rámec, v němž chce projekt uskutečnit….“ […]

Nezařazené

26.1.2015 – Jiří Menzel – Omyly z publikace „Ostře sledované vlaky“

Režisér Jiří Menzel poskytl Českému filmovému a televiznímu svazu FITES, z.s.,  k uveřejnění své poznámky reflektující nedostatky publikace Národního filmového archivu „Ostře sledované vlaky“ (NFA 2014), které spolu s prof.Jaromírem Šofrem představili na konferenci Filmová výchova pro 21. století v kině Evald v Praze 14. ledna 2014 v rámci projekce péčí Nadace české bijáky restaurovaného a digitalizovaného filmu […]

Nezařazené

26. 2. 2015 – NFA zasílá Nadaci Výzvu k upuštění od protiprávního jednání

NFA zasílá Nadaci Výzvu k upuštění od protiprávního jednání, v níž požaduje od NČB, aby okamžitě přestala šířit Otevřený dopis ze dne 23.7.2014, dále tiskovou zprávu ze dne 26.1.2015 a všechny další související materiály. Nejpozději do 10.3.2015 musí Nadace doručit na adresu advokátní kanceláře, kterou si NFA najala čestné prohlášení o tom, že uposlechla tuto […]

Nezařazené

28.3.2015 – Zpráva Výzkumného projektu NAKI – „METODIKY DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU“

NFA ODSTUPUJE OD PROJEKTU NÁRODNÍ IDENTITY V OBLASTI DIGITALIZACE Řešitelé výzkumného projektu probíhajícím na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze oznamují, že dne 20. března 2015 odstoupil Národní filmový archiv od tohoto projektu, jehož byl zakladatelem a spoluřešitelem. Pětiletý projekt byl v roce 2012 přijat a následně hrazen Ministerstvem kultury České republiky […]

Nezařazené