Aktuality o digitalizaci českých filmů

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Jak uchovávat a kulturně zpřístupňovat paměť filmu korektně?

DRA má sloužit autorům i archivářům k zastavení degradace informací uložených v originálních zdrojích filmu, filmových negativech, aby se mohl film dlouhodobě uchovat. Argumenty, že pro digitální archivaci neexistuje digitální médium a že je to příliš drahé, není relevantní, protože pro zpřístupňování rovněž neexistuje archivační digitální médium, neboť takto vzniklé digitalizáty je taky potřebné archivovat digitálně […]

Nezařazené

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Výňatek z Deklarace kameramanů IMAGO A AČK o digitálně restaurovaném autorizátu

Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) lze považovat za originální zdroj filmového díla jedině tehdy, splňuje-li následující kritéria: obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému materiálu + v původní snímkové frekvenci + v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu + s dostatečným rozsahem jasů a barevnou hloubkou obrazu zachovávající věrnost originálu; na jeho výrobě se […]

Nezařazené

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Cesty k digitálně restaurovanému autorizátu

Existují dva základní koncepty archivace filmového díla, přičemž přístup některých filmových historiků a archivářů je jiný, než přístup autorů filmových děl. První tradiční cestou je pietní pozorování pozvolného rozpadu filmů v čase, snaha o jejich chemické konzervování, překopírovávání na nové nosiče a ukládání do vychlazených polic archivů. Historický výzkum kopií, které se vracejí ze své […]

Nezařazené

18.8.2014

NFA vydává spolu s Blu-ray Ostře sledovaných vlaků knihu autorů Jeanne Pommeau a Jana Zahradníčka „Zpráva o digitalizaci Ostře sledovaných vlaků“, v níž zpochybňuje kvalitu digitálního restaurování tohoto filmu slovy: „…Při digitalizaci filmu Ostře sledované vlaky byly na přání NČB a kameramana Jaromíra Šofra odstraněny právě některé známky dobové technologie, proto se zdráháme mluvit o […]

Nezařazené

8. 9. 2014

Na žádost NČB o vydání zdrojových materiálů k digitálnímu restaurování Postřižin odpovídá ředitelka SFK, že smlouvu má připravenou nicméně zdrojové materiály nemůže vydat, neboť kameraman Jaromír Šofr zastává teorii DRA, kterou NFA ani SFK neuznává. Přičemž tzv. Teorie DRA byla součástí projektu „Metodiky digitalizace národního filmového fondu“ (reg.č. DF13P010VV006) jejímž hlavním řešitelem je AMU a […]

Nezařazené

18.9.2014 – Kauza: Digitalizace českých filmů

AKTUALIZOVÁNO 16.1.2015 – V poslední době mezi sebou odborníci čím dál tím vzrušeněji debatují o tom, jak mají být digitalizovány filmy, aby byly autenticky zachovány pro příští generace. Názory na postup se liší. Prezident Asociace českých kameramanů a vedoucí Katedry kamery FAMU Marek Jícha připravil exklusivně pro časopis Synchron následující materiál, který vás problematikou digitalizace […]

Nezařazené

18.9.2014 – Stanovisko ARAS k problematice digitalizace – restaurování – zpřístupňování – filmů a DRA

Vážení kolegové, dovolte mi vyjádřit svůj názor k problematice sporu mezi NFA, tedy Michalem Bregantem a AČK, tedy Markem Jíchou. Celou záležitost sleduji od začátku a nyní, když jsem si řadu věcí vyjasnila, jsem zcela jednoznačně na straně NFA . Spor je vlastně o komisi složenou z kameramanů (a dále asi i režisérů, zvukařů, střihačů, […]

Nezařazené

19.9.2014 – Jak to bylo a je s DRA – otevřený dopis prof. Marka Jíchy

Vážení přátelé,

 dovolím si jen upřesnit, že metoda DRA je jasně popsána ve výzkumném projektu NAKI, kde byla po tři roky, kdy jsme o projekt žádali, kultivována a upravována za účasti odborníků z NFA. Potom vždy všemi jejími řešiteli (včetně NFA) podepisována. Nakonec byl projekt MKČR schválen, zahájen. A náhle je pracovníky a NOVÝM vedením […]

Nezařazené

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Restaurátor a jeho expertní skupina

V roce 2011 jsme v rozšířené expertní skupině začali pracovat na digitalizaci nového snímku pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, filmu režiséra Miloše Formana Hoří, má panenko /1967/. Financování digitaličaního programu českých filmů se ujala za tím účelem založená soukromá Nadace české bijáky Petra Šikoše. Jelikož jsme měli teoretickou část metodiky digitalizace formou teorie DRA již nadefinovánu, začali jsme […]

Nezařazené