doc. MgA. Ivo Mathé

nar. 18. května 1951 v Praze

Počátkem 70 let vystudoval Filmovou a televizní fakultu AMU (FAMU), kde od roku 1990 působí jako pedagog. Od roku 2005 dosud je rektorem Akademie múzických umění, pod níž FAMU patří.
Dlouho působil jako výkonný producent v bývalé Československé televizi, kde se po revoluci v roce 1990 stal šéfproducentem umělecké tvorby. V roce 1991 byl zvolen historicky prvním generálním ředitelem České televize a ve funkci setrval do jara roku 1998. V tomto intervalu Česká televize nejprve vzkřísila českou kinematografii a pak se stala producentem či koproducentem stovky celovečerním filmů. V letech 1995 až 1998 byl zároveň viceprezidentem European Broadcasting Union (EBU). Od roku 1998 do roku 2003 Ivo Mathé pracoval pro Václava Havla jako šéf Kanceláře prezidenta republiky. Od počátku je členem presidia České filmová a televizní akademie i členem EFA.

Studia:
-Vysoká škola ekonomická 1969-1970
-Filmová a televizní fakulta AMU (FAMU) 1972-1976

Povolání:
-v době před studiem na FAMU asistent produkce
1976-1990 vedoucí produkce (vedoucí výrobního štábu) v Československé televizi (mnoha, seriálů, filmů, koprodukčních projektů (s ZDF, YLE, ORF, SWF aj.), show a dalších TV pořadů (vyjma zpravodajství a publicistiky)
1990-2004 externí pedagog FAMU
1990-1991 šéfproducent uměleckých pořadů Československé televize
1992-1998 prozatímní a od dubna 1992 generální ředitel České televize
1994-1997 člen Commission on Radio and Television Policy se sídlem v Atlantě/Georgia,
1995-1998 člen Řídícího výboru, 1995-1996 spolupředsedající hnutí PBI (Public Broadcasting International)
1995-1998 viceprezident European Broadcasting Union (EBU) se sídlem v Ženevě
1999-2003 vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (KPR)
1999-2004 člen Správní rady AMU
2003-2005 autor, scenárista, konzultant, producent
od roku 2004 interní pedagog FAMU, docent, v roce 2004 habilitoval v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
2005-2008 rektor Akademie múzických umění v Praze (AMU)
2008-2009 prorektor Akademie múzických umění v Praze (AMU)
2009-2013 rektor Akademie múzických umění v Praze (AMU)
od roku 1999 člen Správní rady Českého vysokého učení technického (ČVUT)
od roku 1995 člen prezidia České filmové a televizní akademie (ČEFTA)
od roku 2006 člen Evropské filmové akademie (EFA)
od roku 2008 člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické (VŠE)
2010-2012 předseda programové rady Programu podpory filmového průmyslu MK ČR
2011-2013 místopředseda České konference rektorů (ČKR)
od roku 2011 člen Správní rady Akademie výtvarných umění (AVU)
2012 člen hlavní poroty Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
2012-2014 člen Vědecké rady Univerzity Karlovy (UK)
od roku 2012 člen Vědecké rady Technické univerzity v Liberci (TUL)
od roku 2012 člen Vědecké rady Národní galerie v Praze
od roku 2013 člen Umělecké rady Filmové a televizní fakulty (FAMU)

zpět