doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

Petr  Páta se  narodil  v  roce  1973 v  Praze.  Absolvolval  obor  Fyzika (Mgr) na Matematicko-fyzikalní  fakultě  UK  v  Praze  v  roce  1996. Doktorské stadium voboru Radioelektronika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze ukončil v roce 2002 obhajobou práce (Karhunen – Loeve Decomposition and its modificationsfor image processing – compression of astronomical images).

V  současné  době pracuje  jako  vedoucí  katedry  Radioelekroniky  FEL ČVUT v Praze. Jeho práce je zaměřena na obrazová fotoniku a její aplikace v astronomiia multimediální  technice.  Je  autorem vice než 130 publikací,  h index (podleWoS) je 6. Podílel se na 15 grantech (7 mezinárodních). Jeho WoS identifikace jeD-5817-2013.

Petr  Páta  je  členem  týmu  BOOTES  (Burst  Observer  and Optical TransientExploring System). Je vedoucím projektu MAIA (Meteor automatic imager andanalyzer) pro sledování slabých meteor založeného na dvojstaničním videopozorování. Petr Páta je generálním sekretářem České a Slovenské společnostipro fotoniku a je členem odborné společnosti IEEE.

zpět