Ing. Karel Fliegel, Ph.D.

Ing. Karel Fliegel, Ph.D.V roce 1998 dokončil studium na Střední průmyslové škole sdělovací techniky (SPŠ ST) v Praze, obor obrazová a zvuková technika. V roce 2004 získal titul Ing. s vyznamenáním v oboru Radioelektronika – Televizní a zvuková technika na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT v Praze), Fakulta elektrotechnická (FEL). V roce 2005 absolvoval tříměsíční stáž na Université catholique de Louvain v Louvain-la-Neuve, Belgie. Během této stáže se zaměřil na problematiku zpracování obrazu s využitím umělých neuronových sítí. V roce 2011 obhájil disertační práci na téma "Modelování zrakového vjemu přihodnocení kvality zkresleného obrazu".V současné je členem skupiny multimediální techniky na katedře radioelektroniky ČVUT FEL. Od roku 2004 zde působil jako asistent a od roku 2007 zastává pozici odborného asistenta na téže katedře. Přednáší a vede cvičení v řadě kurzů se specializací v oblasti fotoniky, televize, multimediální techniky a teorie zpracování obrazového signálu. Pod jeho vedením více než 70 studentů úspěšně dokončilo své diplomové nebo bakalářské práce. Byl členem několika komisí pro státní závěrečné zkoušky. Podílí se na výuce pro studenty Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT v Praze a Filmové a televizní fakulty(FAMU) Akademie múzických umění v Praze. Jeho pedagogická činnost je pravidelně oceňována ve studentské anketě. V rámci výzkumu se zabývá problematikou zpracování obrazu, zobrazovacími systémy a metodami komprese obrazu. Byl členem vědeeckých týmů v rámci více než 10 projektů, zejména v oblasti zpracování obrazu. V současné době je zástupcem vedoucího v pracovní skupině WG 4 (Databáze a validace) v rámci akce COST IC1003: European Network on Quality of Experience in Multimedia Systems and Services (QUALINET) a je členem řídícího výboru akce COST IC1105: 3D Content Creation, Coding and Transmission over Future Media Networks (3D-ConTourNet).Od roku 2005 je členem IEEE, SPIE a členem výkonného výboru České a Slovenské společnosti pro fotoniku (ČSSF). Byl členem organizačního a programových výborů několika konferencí. Je recenzentem časopiců, např. Elsevier Pattern Recognition, Elsevier Image Communication, IEEE Transactions on Circuitsand Systems for Video Technology a Radioengineering.

zpět