7. 7. 2015

od dubna 2014

NČB žádá o vydání předávacích protokolů za rok 2012 a 2013, které potřebuje do svého účetnictví a Výročních zpráv. Vedoucí ekonomického oddělení NFA Ing. Barbora Bokšteflová toto 22.12. 2014 odmítá s vysvětlením, že „…nemůže vystavit potvrzení o účetní hodnotě digitalizátů, protože je to zaneseno pouze v účetnictví NČB, příp. v účetnictví UPP (a je to z něj prokazatelné), nicméně NFA nemá možnost tuto informaci ověřit (a ani ji ověřovat nepotřebuje)….“. Do dnešního dne nebylo toto ze strany NFA dořešeno.

Nezařazené
About researchdra