prof. MgA. Marek Jícha

prof. MgA. Marek Jícha

Kameraman

Po dokončení studia na pražské FAMU natáčí celovečerní filmy jako samostatný filmový kameraman. Stává se zakládajícím členem filmové společnosti LAMPAFILM Praha. Natáčí nejčastěji pro Českou televizi, ale i pro ostatní evropské televize a soukromé domácí i zahraniční producenty. Jde převážně o celovečerní hrané filmy, celovečerní filmové dokumentární projekty, videoklipy a experimentální umělecké projekty. Od roku 1995 je řádným členem Asociace českých kameramanů, od roku 1999 se stává členem prezidia AČK a v roce 2012 se stává prezidentem Asociace českých kameramanů. Zastupuje AČK jako contact person v IMAGO – European federation of Cinematographers. Zde se účastní mezinárodních konferencí a zastupuje české kameramany v jednání evropských kameramanů o autorském právu. Od roku 2003 vyučuje kameru na pražské FAMU, od r.2005 jako vedoucí katedry kamery. V Roce 2006 získává titul Docent a v roce 2012 získává titul Profesor. Je pedagogicky činný i v anglickém jazyce při výuce FAMU International nebo pro American University Washington D.C, CET program, NY UNIVERSITY, SYRACUSE UNIVERSITY, YALE UNIVERSITY, EMERSON UNIVERSITY + FAMU International Programs. Působí jako porotce na filmových festivalech. Je členem České filmové a televizní Akademie ČFTA a Evropské filmové Akademie EFA. Od roku 2013 je vedoucím řešitelem výzkumného projektu NAKI, projektu metodik digitalizace národního filmového fondu.

Zpět