prof. Mgr. Jiří Myslík

prof. Mgr. Jiří Myslík

Kameraman

Narozen v roce 1955 v Praze

– V roce 1988 absolvoval pedagogickou stáž ve Finsku na University of Industrial Arts Helsinki.

– Spoluřešitel několika projektů ve Výzkumném ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky pro Národní galerii v Praze v oblasti architektury světla výstavních prostorů.

– Od r. 1995 je docentem, habilitační práce „Světlo a prostor ve výtvarném umění“.

– V roce 2012 jmenován profesorem.

– Je vedoucím kabinetu obrazové techniky na FAMU, zástupcem vedoucího katedry kamery, předsedou technicko-technologické komise a viceprezidentem Asociace českých kameramanů (A.Č.K.)

– Externě spolupracuje s ČVUT, fakultou elektrotechnickou, členem oborové rady studijního programu doktorského studia „Elektrotechnika a informatika“, členem Vědecké rady FEL ČVUT

– Od roku 2013 je řešitelem výzkumného projektu NAKI, projektu metodik digitalizace národního filmového fondu.

Zpět