prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.

prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.

narozen 11.1.1941

kvalifikace:

1966 – FAMU – absolvent oboru kamera
1971 – Karlova Universita – vědecká kandidatura
1971 – dosud – pedagog FAMU
1980 – 04 vedoucí kabinetu obrazové techniky
1981 – habilitace pro obor kamera
1990 – jmenován profesorem
1990 – 93 – děkan FAMU
1999 – 02 – proděkan FAMU pro zahraniční styky
1994 – 03 – redaktor odborného časopisu Fotografie Magazín

mezinárodní aktivity :

1984-88 člen rady CILECT TDC (Training in Developing Countries)
1990-93 člen rady ELIA (European League of the Institutes of the Art)
1992-94 člen výkonného výboru GEECT (CILECT Regional Group)
1995-2002 – člen evropského výboru pro udílení cen EISA (European Imaging and Sound Association)
1997-dosud – člen mezinárodního výboru ICIS (International Committee for Imaging Science)

hostující profesor :

Universitá di Cassino (Itálie), La Sapienza, Universitá di Roma (Itálie),
Nihon University (Japonsko), Sóka University (Japonsko)

zpět