Blog

4. 1. 2022

UDĚLENÍ CETIFIKÁTU METODĚ DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÉHO AUTORIZÁTU – DRA

CERTIFIKÁT DRA + PROHLÁŠENÍ – pdf

CERTIFIKAT-DRA-+-PROHLASENI-1CERTIFIKAT-DRA-+-PROHLASENI-2

 

 

 

 

 

 

 

 


Prohlášení

Česká společnost pro jakost, z.s. – Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu a produktů se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 00417955 prohlašuje, že dle Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik, které navazuje na zákon č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů je oprávněna poskytovat službu provádění nezávislých posudků předkládaných metodik a v případě kladného doporučení vystavit na danou metodiku certifikát.
Doporučení stanovuje, že „podmínkou uznání výsledku „certifikovaná metodika“ poskytovatelem je: udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu, a to subjektem, který je oprávněn tyto certifikace udělovat, tzn., že byl akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., případně zahraničním subjektem s obdobnou akreditací nebo je k tomu výslovně zmocněn obecně závazným právním předpisem.
Prohlašujeme, že jsme držiteli platného Osvědčení o akreditaci č. 97/2016 a č. 321/2016 pro certifikaci systémů managementu a produktů.
V Praze dne 5. 8. 2016

Ing. Eliška Michálková
vedoucí střediska certifikace systémů managementu a produktů
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s. 110 00 PRAHA 1 Novotného lávka 5

Nezařazené
About researchdra