Výzkumný projekt NAKI

Výzkumný projekt NAKI

č. DF13P01OVV006 Akademie múzických umění v Praze Metodika digitalizace národního filmového fondu v České republice.

Výzkumný projekt NAKI

č. DF13P01OVV006 Akademie múzických umění v Praze Metodika digitalizace národního filmového fondu v České republice.

 

 

Digitalizace sama je přínosem obrazových kvalit dříve z originálního negativu filmového díla nezískatelných. Vedle těch je nemístné vymýšlet pojistky proti vylepšování digitalizátů ze strany autorů a přitom nestanovovat ani jedinou pojistku proti nekonečnému zhrošování podoby filmových děl v důsledku komerčních zájmů neautorských “odborníků”. Nesrovnatelnost vzhledu filmového díla s jeho původní podobou je nepřijatelná nejen pro autory, ale ignoruje i nároky takto podváděné divácké obce.


Digitálně restaurovaný autorizát (DRA)

vzniká digitalizací originálního negativu obrazu (ON) a je-li nedostupný, tak duplikační pozitivní kopie či duplikátního negativu (DP/DN), či v nouzi jen dochované kopie. S tímto materiálem pracuje odborný digitální restaurátor spolupracující s expertní skupinou složenou z historiků, filmových restaurátorů, digitálních technologů, dalších potřebných expertů, žijících autorů restaurovaného díla a zástupců profesních autorských asociací. Tato expertní skupina pracuje s ohledem na dobovou referenční kombinovanou kopii (RKK). Tyto restaurátorské práce probíhají dle metodiky DRA. DRA je fyzicky zaznamenán jako Master Archive Package (MAP), představující digitální originál optimalizovaný k dlouhodobé digitální preservaci uchování kinematografického díla a jako Digital Cinema Distribution Master (DCDM), představující originál určený k digitální projekci kinematografického díla, přičemž oba uvedené produkty musí splňovat přísná kritéria metodiky DRA.


Aktualita:


Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) lze považovat za originální zdroj filmového díla jedině tehdy, splňuje-li následující kritéria:

1) obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému materiálu + v původní snímkové frekvenci + v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu + s dostatečným rozsahem jasů a barevnou hloubkou obrazu zachovávající věrnost originálu;
2) na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových a digitálních restaurátorů s příslušnou atestací nebo odborným vysokoškolským vzděláním v oborech kameraman a zvukový mistr;
3) na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři (pokud jsou k dispozici) a zástupci jejich profesních autorských asociací;
4) zrestaurovaný film je schválen expertní restaurátorsko-autorskou skupinou (filmoví restaurátoři s příslušnou atestací, výše uvedení autoři filmového díla, jsou-li dostupní, a zástupci jejich profesních autorských asociací), jejíž členové by měli po vzájemné dohodě podepsat oficiální certifikační dokument o DRA a nebo restaurátorskou zprávu, dokladující, že byla použita metoda DRA;
5) rozdíly v kvalitě mezi SK, RK či DFRK a DRA musí být co do vzhledu obrazu v zájmu zachování autorského konceptu filmového díla — ve smyslu autorského zákona — realizovány kvalifikovaným odhadem expertní skupiny;
6) jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) a Intermediate Access Package (IAP), z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na příslušném distribučním formátu).

V případě, že výše uvedená kritéria nejsou splněna, je digitální originál filmového obrazu, vytvořený bez oficiální certifikace, nutno považovat za neoprávněný zásah do nezrušitelných a nepřevoditelných osobnostních autorských práv kameramanů jako spoluautorů filmových děl.

Ukázka:

.
Ostře sledované vlaky
– při restaurování ověřena metoda DRA

.
Všichni dobří rodáci
– záhájení projektu NAKI o metodikách digitalizace Národního filmového fondu.

.
Hoří má panenko
– spory o formát 1 : 1,66. nutnost účasti kameramanů při restaurování.

.
Markéta Lazarová
– vznik metody digitálně restaurovaného autorizátu.

 

Web created by: Kohout-Net