CPA – Centrum poradenství a analytických služeb

Laboratoř CPA na nezávislé akademické půdě slouží jako kalibrované a certifikované pracoviště, které umožní porovnávat kvalitu filmových digitalizátů a rovněž provádět vzorkování a analýzy dochovaných filmových archiválií. Laboratoř disponuje unikátním zařízením, zejména vodou chlazeným filmovým projektorem KINOTON, který umožňuje promítat nitrátní archiválie, negativy a pozitivní kopie ve formátech 16mm i 35mm, a zároveň je vybavena 4K digitálním kalibrovaným projektorem BARCO a inspekčním stolem FVT1600, jediným v České republice. Je k dispozici přesný spektrofotometr, který může např. pomoci s kontrolou ostatních měřičů a kalibračních zařízení pro nastavování kvality obrazu digitálních kin. Výzkum zde probíhá na zařízení, které dokonale umožňuje výzkum kvality a míry poškození filmových archiválií. Zmíněná zařízení jsou speciálně upravená do jedinečného funkčního celku, který u nás nemá obdoby. V laboratoři CPA jsou rovněž umístěny historické kopírky OXBERRY a DEBRIE MATIPO 35mm Step Printer, které umožňují uskutečňovat původní kopírovací postupy, které bylo možno donedávna provádět pouze v již zrušených Filmových laboratořích na Barrandově.

Celé zařízení je obsluhováno vysoce kvalifikovanými řešiteli výzkumného týmu projektu NAKI. Jde o specialisty oborů kamera, zvuková tvorba, produkce, filmová historie, triková filmová a digitální supervize, trikový a kopírovací expertní servis a právní poradenství. V týmu pracují zkušení digitální restaurátoři, kteří mají za sebou několik náročných filmových digitalizací s vynikajícími výsledky. Digitalizace probíhají podle vyvíjené Metody DRA – digitálně restaurovaného autorizátu, která je připravena k certifikaci.

Postprodukční a restaurátorská studia, kterým poskytlo CPA poradenské a analytické služby:

Pracovníci CPA poskytují odborné měřící a kalibrační služby digitálním laboratořím a postpodukčním digitálním
studiím v České republice a nezávislé analytické služby a posudky v oblasti digitalizace a digitálního restaurování.


Česká televize

gradingové pracoviště KB3 na Kavčích horách

  proměření a kalibrace projekce vybavené projektorem Barco DP4K-P a barevným korektorem Baselight


FINT

kontrolní a referenční digitální a filmová projekce, gradingové pracoviště Barrandov

  proměření a kalibrace projekce vybavené digitálním projektorem Barco DP4K-P a

    barevným korektorem DaVinci Resolve

Cinepost

Kontrolní a referenční projekce, gradingové pracoviště na Barrandově

  proměření a kalibrace projekce vybavené projektorem Barco 2K a barevným korektorem Baselight

UPP

Kontrolní a referenční projekce – kinosál

  proměření a kalibrace projekce vybavené projektorem Barco 2K a barevným korektorem Baselight


Použitá technika a technologie:

– Měřící a kontrolní obrazec (DCDM) dle mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009

– Měřící a kontrolní film (DCP) dle mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009

– Spektrofotometr PhotoResearch SpectraScan PR-740

– Testovací DCP

 

LABORATOR-CPA-FINALsm