7. 7. 2015

5. 7. 2014

Konala se slavnostní premiéra Ostře sledovaných vlaků na 49. MFFKV. Jiří Menzel při té příležitosti oznamuje svůj závazek finančně se podílet na digitálním restaurování Postřižin. Nadace poté veřejně garantuje svou spoluúčast na projektu a žádá o vydání zdrojových materiálů. SFK slibuje připravit smlouvu, na jejímž základě by mohly být vydány zdrojové materiály k Postřižinám.

Více Reflex

Nezařazené
About researchdra