7. 7. 2015

8.6.2015

Nadace české bijáky dnes čelí žalobě ze strany NFA, jemuž svou činností získala téměř čtyři miliony Kč na digitální restaurování filmů, jež má tento subjekt ve správě a jež pak NFA distribuje a tím má možnost získat finanční prostředky do svého rozpočtu. Nadace se ani u jednoho z filmů na distribuci nepodílela. Do dnešního dne nebyl NFA schopen najít způsob, jak potvrdit NČB přijetí daru (3 DCP digitálně zrestaurovaných filmů: Hoří, má panenko 1 000 000 Kč, Všichni dobří rodáci 1 200 000 Kč, Ostře sledované vlaky 1 331 000 Kč viz výše uvedené faktury).Do dnešního dne, téměř rok od oznámení ochoty finančně zajistit digitální restaurování filmu Jiřího Menzela, nebyly vydány i přes četné urgence, jak ze strany NČB tak autorů, zdrojové materiály k filmu Postřižiny. Údajně připravovaná smlouva je nyní na SFK a stále se, dle zprávy ze SFK, čeká na právní analýzu, než bude poskytnuta Nadaci k připomínkám a podpisu.

Nezařazené
About researchdra