Blog

7. 7. 2015

14.7.2014 – Tisková zpráva: FITES PARTY

Na terase hotelu Thermal se 8.7.2014 v 15,00 hod. v rámci 49. MFF KV uskutečnila tradiční FITES PARTY 2014, tentokrát ve spolupráci FITES s Asociací českých kameramanů – AČK, Asociací filmových střihačů a střihaček (A.F.S.) a s Nadací české bijáky.

<< Tiskový zpráva ke stažení (DOC) >>

<< Výzva AČK ke stažení (PDF) >>

1/ V úvodu režisér Martin Vadas, předseda FITES, připomněl, že před dvěma dny ve Spojených státech amerických zemřel filmař českého původu Petr Nýdrle (* 16.11.1954 – † 6.7.2014) nejtalentovanější student FAMU druhé poloviny 70. let minulého století, režisér, kameraman a producent, bytostný filmař s osobitým pohledem na věc, který žil v Hollywoodu a uspěl v mimořádné konkurenci i v USA jako málokterý český exulant. Předseda FITES vyjádřil radost nad tím, že mohl být jeho spolužákem nejen ve „školičce“ profesora Jána Šmoka, ale v průběhu studia Filmové a televizní fakulty AMU v Praze (FAMU 1974-1981) i jeho spolupracovníkem. Petr Nýdrle po roce 1989 býval častým návštěvníkem MFF v Karlových Varech a v roce 2011 se zde uskutečnila obnovená premiéra celovečerního hraného filmu Evžen mezi námi, který komunisté v socialistickém Československu po jeho obhájení jako absolventské práce na FAMU na deset let zavřeli do trezoru, což bylo hlavní příčinou jeho odchodu do zahraničí.  Návštěvníci FITES PARTY k uctění památky Petra Nýdrleho drželi minutu ticha.

2/ Poté Martin Vadas informoval přítomné o odeslání „Otevřené výzvy Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., Asociace režisérů a scénáristů –   ARAS a Asociace českých kameramanů – AČK představitelům České republiky: Za svobodu ukrajinského režiséra Olega Sencova, vězněného v Moskvě. Za zachování celistvosti Ukrajiny.“ představitelům České republiky.

Výzvu za uvedené organizace podepsali Prof . MgA. Marek Jícha, president AČK, MgA. Miroslav Adamec, předseda ARAS (v zast. Nataša Slavíková, členka Rady ARAS) a Mgr. Martin Vadas, předseda FITES.

K výzvě se připojili: spisovatel Jiří Stránský, bývalý politický vězeň, bývalý předseda PEN klubu a člen výkonného výboru PEN klubu, Jiří Dědeček, předseda PEN klubu, Ing. Libuše Ludvíková předsedkyně Společnosti přátel PEN klubu a další vyjadřují podporu na sociálních sítích.

3/ Pak prof.MgA. Marek Jícha, president AČK, představil hlavní téma setkání filmařů, kterým bylo restaurování archivních filmů a digitalizace. Seznámil přítomné s iniciativou AČK, s kterou se rozhodla oslovit celou odbornou filmovou a televizní veřejnost. Jde o návrh obrátit se na ministra kultury, aby zadal Národnímu filmovému archivu úkol připravit a registrovat 200 nejlepších vybraných českých filmů do statutu Národních kulturních památek. Účastníci FITES PARTY tuto kameramanskou iniciativu vesměs podpořili a VV FITES se jí bude zabývat na nejbližším zasedání. Filmaři hodlají vypracovat společný text, který by byl předložen jako podnět široké odborné filmové veřejnosti a ministru kultury ČR.

Marek Jícha upozornil, že prohlášení kvalitních českých filmů za národní kulturní památky, by prospělo zařazení filmového umění a slavných českých filmů mezi ostatní kulturní klenoty v majetku Českého státu. Filmové umění si vzhledem k tomu, jakou měrou proslavilo české umění na celém světě, takovou pozornost a péči jistě zaslouží.

Prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha dále uvedl: „Stejně je důležité, aby restaurování českých filmů neprobíhalo mimo území České republiky. České filmy vznikaly jistou dobu ve specifické situaci východoevropského komunistického bloku, kdy nemohly být dodržovány optimální výrobní technologie. V tzv. „ORWO regionu“, tedy na území, kde se musel používat východoněmecký filmový materiál ORWO, vyráběný ve Wolfenu. Čeští a slovenští kameramani byli nuceni používat nestandardní postupy, aby dospěli k výsledkům, které by byly po výrazové stránce srovnatelné se západní produkcí používající kvalitní materiál KODAK. Tyto pracovní postupy a kameramanské know-how jsou zcela originální, jsou nyní předmětem ještě

nedokončeného výzkumu NAKI a zcela neznámé v zahraničí. Lze si jen těžko

představit, že by se digitalizace československých filmových skvostů neúčastnili odborníci z řad Asociace českých kameramanů nebo experti – restaurátoři z řad českých zvukových mistrů. Dosavadní výsledky digitalizace filmů Markéta Lazarová, Hoří má panenko, Všichni dobří rodáci a Ostře sledované vlaky dokládají, že v České republice si umíme digitalizovat filmy v nejvyšší kvalitě s využitím dovedností našich odborníků“.

Martin Vadas připomněl, že v rámci 49. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Asociace českých kameramanů – AČK ve spolupráci se svými partnery uspořádala 5. července 2014 v sálu „B“ odborný Master Class prof. Jaromíra Šofra, který názorným způsobem představil problematiku restaurování a digitalizace. Tam kameraman Šofr zasvěceně komentoval promítané ukázky nekvalitních digitalizací filmů režiséra Jiřího Menzela, Konec starých časů, Postřižiny a Rozmarné léto. Poukázal na skutečnost, že některé „digitalizace“ byly v minulých obdobích provedeny nekvalitně, neodborně, v nevhodném formátu a bez dohledu a souhlasu jejich autorů. Prof. Jaromír Šofr na FITES PARTY zdůraznil nutnost tento nedobrý stav digitálního zpřístupňování českých filmů změnit.

O situaci digitalizace na Slovensku hovořil Mgr. Štefan Vraštiak, filmový historik a předseda Slovenského filmového zväzu.

Promluvil zde i ing. Petr Šikoš, předseda správní rady Nadace české bijáky, která financovala dosavadní restaurování a digitalizaci českých filmů. Zdůraznil, že „není účelné digitalizovat rychle a za každou cenu v co největším počtu, ale důležitost spatřuje v koncentrování se na kvalitu a zapojení veřejnosti – Národ sobě!

Režisér Martin Vadas, předseda Českého filmového a televizního svazu FITES, položil opakovaně se vracející otázku: Co je film? „Ptejme se, zda je odpovědné při dnešních technologických možnostech vydávat za film i takové zhůvěřilosti, jejichž ukázky jsme na Master Class Jaromíra Šofra mohli shlédnout jako příklady nevhodných „digitalizací“ šířených na různých nosičích, dokonce bez autorizace žijících autorů.  Vnímání takových „produktů“ dnešní mladou generací je často negativní a na hony vzdálené od prožitku filmového diváka v premiérových kinech v době vzniku těchto filmů.“ Martin Vadas upozornil na nebezpečí diskreditace „filmu“ u diváků, kteří si často neuvědomují, že dnes v televizi, na internetu i ve školách a jinde se nedívají na film, ale často na pouhé „informativní náhledy“ rozličné úrovně a formátů Betacam, HD, VHS, DVD apod., které jsou často daleko pod úrovní původního 35 mm filmu a s kvalitou plnohodnotného zážitku filmového představení mají jen málo společného. „Takovou „digitalizaci“ ve spojení se slůvkem „film“ by mohli diváci právem považovat za jistý druh podvodu, který je na nich páchán a mohl by pohřbít kouzlo a přitažlivost kinematografie jako takové. Je jen otázkou času, kdy i právní stát bude – podobně jako např. auta s přetočeným tachometrem – hodnotit takové výrobky jako podvod.“

V následné diskusi prof.Jaromír Šofr odmítl argument některých kruhů z NFA, které tvrdí, že „autory nelze připustit k digitálnímu restaurování jejich filmů, neboť mají tendenci si svůj filmový obraz po padesáti letech „vylepšovat“.“ Prof.Šofr zdůraznil, že kameramani mají dnes vzdělání, znalosti, dovednosti a uměleckou profesionální praxi, ve které pracují dnes a denně na světlotonálním řešení filmového obrazu a jeho vyrovnání v rámci zachování kontinuity obrazového vyprávění a tuto způsobilost jsou připraveni uplatnit i v rámci restaurování filmů. Poukaz na „vylepšování“ je nepochopením těchto principů.

Podporu digitalizační metodě za přítomnosti autorů vyjádřili v diskusi režisér Ivan Fíla, střihač Matouš Outrata, místopředseda Asociace filmových střihačů a střihaček (A.F.S.) a další.

Situaci digitalizace v Německu účastníkům FITES PARTY popsali Ulrich a Erika Gregorovi z Berlína. Oslovil je moderátor Václav Čapek, člen výkonného výboru FITES. S překladem z němčiny pohotově vypomohl Ivan Fíla.

Profesoři FAMU Marek Jícha a Jaromír Šofr připomněli, že výzkum NAKI AMU/NFA byl otevřen v roce 2013 a má za sebou již jeden a půl roku plodné práce. Výzkumný tým pracuje na objednávku a pro potřeby Ministerstva kultury České republiky a přináší již první výsledky. Jednou takovou metodickou ukázkou bylo zrestaurování filmu Ostře sledované vlaky oskarového režiséra Jiřího Menzela, která byla předvedena 5. července 2014 pod patronátem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde se konala slavnostní premiéra nově zrestaurované digitální kopie filmu Ostře sledované vlaky před plně obsazeným sálem se 1400 diváky. Projekce byla důkazem, že kvalitní digitalizací, v rozlišení 4K vyrobenou pod dohlednem profesních autorských asociací, můžeme i v České republice nastavit laťku filmového restaurování. A posunout ji na světovou úroveň.

Způsob práce restaurátorů, který vede k takovým výsledkům, se jmenuje Metoda digitálně restaurovaného autorizátu – DRA. Film Ostře sledované vlaky byl prvním restaurovaným filmem, který splňuje všechna přísná kritéria DRA digitalizace. Po dokončení výzkumného projektu bude možné takto digitalizované filmy certifikovat a uznat tak novou digitální podobu filmů jako jejich nový originální zdroj. Takový způsob převodu filmového obrazu z filmových 35mm pásů je nutností, vzhledem k tomu, že dnes jsou již téměř všechny kinosály vybaveny digitálními projektory. Nedošlo-li by k poctivé digitalizaci vybraných filmů, staly by se nejlepší české filmy pro nové generace diváků kulturními statky zcela neznámými.

Počasí i nálady účastníků FITES PARTY 2014 byly vlídné, vlhkost vzduchu i teplota nápojů přiměřené.

Nezařazené
About researchdra