Nezařazené

UDĚLENÍ CETIFIKÁTU METODĚ DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÉHO AUTORIZÁTU – DRA

CERTIFIKÁT DRA + PROHLÁŠENÍ – pdf

CERTIFIKAT-DRA-+-PROHLASENI-1CERTIFIKAT-DRA-+-PROHLASENI-2

 

 

 

 

 

 

 

 


Prohlášení

Česká společnost pro jakost, z.s. – Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu a produktů se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 00417955 prohlašuje, že dle Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik, které navazuje na zákon č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů je oprávněna poskytovat službu provádění nezávislých posudků předkládaných metodik a v případě kladného doporučení vystavit na danou metodiku certifikát.
Doporučení stanovuje, že „podmínkou uznání výsledku „certifikovaná metodika“ poskytovatelem je: udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu, a to subjektem, který je oprávněn tyto certifikace udělovat, tzn., že byl akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., případně zahraničním subjektem s obdobnou akreditací nebo je k tomu výslovně zmocněn obecně závazným právním předpisem.
Prohlašujeme, že jsme držiteli platného Osvědčení o akreditaci č. 97/2016 a č. 321/2016 pro certifikaci systémů managementu a produktů.
V Praze dne 5. 8. 2016

Ing. Eliška Michálková
vedoucí střediska certifikace systémů managementu a produktů
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s. 110 00 PRAHA 1 Novotného lávka 5

ČESKÁ PREMIÉRA FILMU ZRESTAUROVANÉHO METODOU DRA

MFF OSTRAVA KAMERA OKO   LOGO 7 KAMERA OKO

FAMU          FAMU_logo MALE

MINISTERSTVO KULTURY    bar.ces.poz

ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ    AČK

Dne 1. října 2015 proběhla v Malém a Velkém sále Kina Lucerna v Praze tisková konference Mezinárodního filmového festivalu Kamera OKO Ostrava, prezentace Metody digitalizace národního filmového fondu DRA, digitálně restaurovaného autorizátu a česká premiéra prvního filmu digitálně restaurovaného metodou DRA – Kamenný most, režiséra Tomáše Vorla.

Programová ředitelka festivalu Anna Kopecká seznámila přítomné s vítězi letošního 7. ročníku Kamery OKO.

Následovala power-pointová prezentace doplněná o ukázky ze vzorkování DRA výzkumu NAKI vedeného na Akademii múzických umění v Praze. Řečníci Jaromír Šofr a Marek Jícha, oba řešitelé projektu NAKI, představili Metodu DRA, její výhody spojené s dohledem autorů nad digitalizací a výraznou finanční úsporností této metody. Rovněž upozornili na fakt, že neautorizované digitalizace vedou v otřesným výsledkům, které jsou dehonestující pro autory filmů a podvodné vůči divákům a celkově finančně ztrátové. Byl uveden příklad neautorizované digitalizace filmu Rozmarné léto, provedené NFA bez účasti a vědomí autorů filmu a promítané v kinodistribuci z nosičů DCP. Po stížnostech diváků byly tyto digitalizáty staženy z distribuce, čímž vznikla finanční ztráta jak NFA, tak samotným autorům filmu.

LUCERNA-2w500 LUCERNA-4w500 LUCERNA-5w500 LUCERNA-6w500 LUCERNA-7w500 LUCERNA-8w500 LUCERNA-9w500 LUCERNA-10w500

Byly předvedeny ukázky z řádných digitalizací a spolupráce digitálních restaurátorů s expertní skupinou na vzorkování filmů Holubice Františka Vláčila, Radúz a Mahulena Petra Weigla, Láska, vzdor a smrt Evy Bergerové a Rozmarné léto Jiřího Menzela. Byl rovněž předveden důkaz o platnosti metody porovnáním práce tří nezávislých restaurátorů a jejich experních skupin, které ve společné projekci vykazovaly až 85% shodu ve výsledném vzhledu obrazu potrvzeném a autorizovaném kameramanem filmu Jaromírem Šofrem, který při restaurování nebyl přítomen.

DRA je po světové premiéře filmu Kamenný most, restaurovaného metodou DRA na Mezinárodním filmovém festivalu Manaki Brothers v Makedonii dne 26.9. 2015, za přítomnosti prezidenta IMAGO pana Nigela Walterse a po uvedení v jeho české premiéře 1.10. 2015 v Kině Lucerna v Praze realitou, se kterou je potřeba počítat, jako s efektivní metodou řešící etické, autorsko-právní i finanční problémy spojené s digitalizací českých filmů zlatého filmového fondu.

SVĚTOVÁ PREMIÉRA PRVNÍHO ČESKÉHO RESTAUROVANÉHO FILMU METODOU DRA

Laureát Mezinárodního filmového festivalu kameramanské práce “Manaki Brothers” na ocenění za celoživotní kameramanské dílo,Jaromír Šofr spolu s prezidentem Asociace českých kameramanů Markem Jíchou provedli Masterclass se zaměřením na Českou kameramanskou školu.

BITOLA-PRESENTATION500 MAREK-A-JAROMIR-V-BITOLE1500 SCREENING11500 SCREENING21500

Předvedli také prezentaci nové metody digitalizace a restaurování pod kontrolou kameramanů – restaurátorů v powerpointové prezentaci DRA – NAKI, která byla moderována prezidentem IMAGO panem Nigelem Waltersem. „Manaki Brothers“ – mezinárodní filmový festival je místem, kde proběhla světová premiéra prvního českého filmu Kamenný most, režiséra Tomáše Vorla, digitálně restaurovaného právě Metodou DRA – Digitálně Restaurovaný Autorizát. To se odehrálo dnes (26. října 2015), dvacet let po prvním uvedení filmu v Praze.

TISKOVÁ ZPRÁVA NAKI ŘÍJEN 2015 BITOLA

                                                                         FAMU     AČK                                                                              manaki

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 27. října 2015 byl oceněn český kameraman Jaromír Šofr na Mezinárodním filmovém festivalu Manaki Brothers v Bitole v Makedonii prestižní Cenou za celoživotní dílo Zlatá kamera ‚Golden Camera 300 for Lifetime Achievement‘. Cenu převzal z rukou prezidenta evropské federace kameramanských asociací IMAGO pana Nigela Walterse. Festival Manaki Brothers je nejstarším filmovým festivalem zabývajícím se kameramanskou tvorbou. Bratři Manakiové, byli průkopníky kinematografie v Makedonii v jejích úplných začátcích podobně jako u nás osoba Jana Kříženeckého, který vlastnil první kameru zakoupenou od bratří Lumiérů z Paříže. Společně s festivaly CameraImage v Polsku a Kamera OKO v České republice tak tvoří trojici uznávaných festivalů, kde mohou kameramani a režiséři porovnávat výsledky své tvůrčí práce s ohledem na tvorbu vizuální části filmového díla. Tuto prestižní cenu obdržel na Manaki Brothers zatím jediný český kameraman Miroslav Ondříček v roce 2001. Jaromír Šofr je druhým českým kameramanem těšícím se z tohoto velkého profesního uznání.

Součástí návštěvy filmového festivalu byl také workshop o České kameramanské škole, který byl doplněn prezentací výsledků výzkumného projektu NAKI vedeného na Akademii múzických uměni v Praze prof. Markem Jíchou. Jícha spolu se Šofrem za účasti a moderování prezidenta IMAGO pana Nigela Walterse přednesli v Bitole prezentaci o Metodě DRA – Digitálně restaurovaného autorizátu. Jde o nově vzniklou metodu digitalizace filmů národního filmového fondu za účasti experů nominovaných profesními asociacemi. Metoda vedoucí ke kvalitní digitalizaci filmů kontrolované autory filmového obrazu, zvuku a režie odstraňuje etický problém vzniku nových nevyžádaných verzí filmů, vytvořené neodborníky bez vědomí autorů, které poškozují dobré jmého filmů a porušují tak autorský zákon. Rovněž v rámci tohoto festivalu byl promítnut ve světové premiéře digitálně zrestaurovaný film Kamenný most, řežiséra Tomáše Vorla. Restaurování tohoto filmu probíhalo v produkci Vorelfilmu za podpory Nadace české bijáky s využitím poznatků a výsledků vzorkování výzkumného programu NAKI. Došlo tak k ověření Metody DRA, která je předmětem výzkumu na AMU a která je právě dokončena a připravena k certifikačnímu řízení. Akademie múzických umění právě otevírá poloprovoz specializovaného digitálního pracoviště pro poradenství a analýzy starých filmových archválií: Laboratoř CPA – Centrum poradenství a analytických služeb při Kabinetu obrazové techniky katedry kamery FAMU.

Kameramani tak plní úkol, který jim zadalo Ministerstvo kultury České republiky, které tento výzkumný projekt financuje částkou 52 mil. korun.

Jaromír Šofr: „Dílo je dílo, avšak zde projevený zájem o naši metodiku restaurování, která je schopna dílo navzdory času zachovat v obrazově nezměněné podobě, byl mi nadstavbou dosaženého uznání“.

Marek Jícha:  „Je pro mne velkou ctí, být tak blízko u velikého úspěchu české kinematografie a osobního ocenění mého přítele a profesního kolegy. Jaromír Šofr je jednou z největších osobností českého filmu. Teprve v zahraničí si to člověk naplno uvědomí. Úcta a ocenění přínosu českých kameramanů pro světovou kinematografii je tu přítomno všude kolem nás, což je velmi zavazující a přináší to pocit nesmírné odpovědnosti“.

Nigel Walters: „IMAGO s nadějí očekává, že Češi přinesou DRA prezentaci na další jednání naší organizace do Jeruzaléma. To jsme si ujednali v Řecku na jednání v Delfách, kde Valná hromada IMAGO dala Čechům úkol pracovat na DRA doma a přinést výsledky k posouzení“.

OBRAZEK1w       OBRAZEK2w

OBRAZEK3w       OBRAZEK4w

Nigel Walters, prezident IMAGO, předává Cenu ‚Golden Camera 300 for Lifetime Achievement‘ kameramanovi jaromíru Šofrovi.

Kontakt pro novináře:

prof. MgA. Marek Jícha

vedoucí řešitelského týmu projektu NAKI č. DF13P01OVV006
tel: +420 723437344
email: HYPERLINK „mailto:monika.bartlova@bisonrose.cz“lampafilm@gmail.com

www.research-dra.com