Blog

7. 7. 2015

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Teorie digitálně restaurovaného autorizátu – DRA

O výzkum jsme žádali Ministerstvo kultury ČR celkem třikrát. Během tohoto tříletého období jsme na podkladě vypracovaných přihlášek projektu NAKI vytvořili Teorii digitálně restaurovaného autorizátu (DRA).

Název teorie vznikal nejprve od slova autorizát, který vymyslel kameraman Jaromír Šofr, jenž byl součástí kameramanské digitalizační skupiny, byť zprvu jen na teoretické úrovni. Slovo autorizát vysvětloval tím, že se jedná o fyzický produkt autorizace, tedy ustanovení certifikátu kvality výsledného digitalizátu. Rozdíl mezi slovy digitalizát a autorizát viděl Šofr v tom, že digitalizátů známe velké množství a to na všemožných kvalitativních úrovních, včetně těch technicky naprosto nepřijatelných, takzvaných „pirátských DVD“. Slovo digitalizát tedy přesně nevyjadřuje výstup, který by odpovídal digitalizacím v nejvyšší kvalitě. Slovo autorizát je vhodnější, neboť vyjadřuje, že došlo k souhlasu, tedy k autorizaci nějakou autorizační skupinou mající k tomu potřebnou autoritu. Již tehdy jsme měli na mysli autorizaci digitálním filmovým restaurátorem s vedoucím postavením spolupracujícím s expertní skupinou, jež má mandatorně přítomné zástupce autorů touto digitalizací dotčených.

Termín autorizát zdůvodňoval Jaromír Šofr jeho slovní podobou s označením obdobných procesů, jakými je např. destilace, při níž vzniká destilát. Destilace – destilát, autorizace – autorizát. Jde o nové slovo, které se ale brzy ujalo a jeho nezvyklost se rychle vpila do myslí nejen odborníků, ale i státních úředníků, což bylo Šofrovým záměrem. Výraz si rychle našel příznivce i odpůrce a to i na mezinárodním poli. Na základě připomínek Vladimíra Opěly přibyla ještě dvě další nová slova: „digitálně“ a „restaurovaný“. Plný název této metody byl ustanoven jako Teorie o digitálně restaurovaném autorizátu – DRA.

Teorie o DRA tvrdí, že kvalitní digitalizát může vzniknout pouze tehdy, když jej pro vádí restaurátor se státní certifikací, který spolupracuje s expertní skupinou, jejímiž členy jsou mimo jiné také zástupci autorských profesí a jejich asociací a dalších státních či jiných kontrolních autorit.

Za autory je pokládán kameraman, zvukový mistr a režisér. Nejsou za ně považovány ostatní autorské asociace, jejichž členy jsou střihači, kostyméři, maskéři, architekti a výtvarníci, herci, scenáristé či hudební skladatelé, jelikož jejich produkty se nedají digitalizací ani vylepšit ani poškodit, jsou jednou dané, a tudíž nejsou předmětem restaurování. Zástupcem autorů a jejich dědiců se myslí profesní asociace sdružující nejlepší autory daného oboru nebo jiné obdobné organizace či komory sdružující elitu dané profese, starající se o ochranu a udržování vysokých kvalitativních profesních parametrů. Nejsou totiž k dispozici jiné podobné profesní organizace, které by mohly obstát v mandátu vykonávání funkce expertního dohližitele. Přesto, půjde-li o obsazení expertního místa odborníkem mimo tuto profesní organizaci, měla by mít tato organizace mandát k vyjádření souhlasu takové nominace.

Chceme-li dospět k cíli, tedy ke kvalitní digitalizaci, musíme respektovat základní profesní názory autorských  komunit a jejich autorit. Profesní asociace nemají v České republice funkci odborovou, ale především profesně kontrolní a sdružují nejlepší tvůrce z oboru.

Nezařazené
About researchdra