Blog

7. 7. 2015

3.7.2014 – FITES protestuje proti změně archivního zákona

Český filmový a televizní svaz FITES protestuje proti záměru Nejvyššího soudu, který chce prostřednictvím Ústavního soudu ČR dosáhnout změny archivního zákona č.499/2004 Sb. a znemožnit tak poznávání naší minulosti v podmínkách, které se osvědčily v průběhu posledních deseti let. Protestujeme proti tomu, aby práce nás dokumentaristů, badatelů, ale též historiků a dalších občanů. . . byla tímto způsobem pustošena.

Archivní zákon z roku 2004 byl výsledkem národní zkušenosti s desetiletími vládnutí zločinných režimů i polistopadovým omezeným zpřístupňováním archiválií „jen pro vyvolené kamarády“. Srovnávání se situací ve zpřístupňování materiálů této povahy ve Francii, Británii, Belgii, USA a jinde, kde pamatují nanejvýš čtyři roky trvající nacistickou okupaci, či krátkodobý válečný stav, je zcela nevhodné.

Podporujeme zachování archivního zákona v současné podobě, kterou nám závidí i mnohé evropské země.

Nezařazené
About researchdra