Blog

7. 7. 2015

8.7.2014 – Tisková zpráva: Master Class prof. Jaromíra Šofra

V rámci 49. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Asociace českých kameramanů – AČK ve spolupráci se svými partnery uspořádala dne 5. července 2014 v sálu „B“ hotelu Thermal odborný Master Class prof. Jaromíra Šofra, který názorným způsobem představil téma digitalizace a zasvěceně komentoval promítání ukázek nekvalitních digitalizací filmů režiséra Jiřího Menzela, Konec starých časů, Postřižiny a Rozmarné léto. Poukázal na skutečnost, že tyto digitalizace byly v minulých obdobích provedeny nekvalitně, neodborně a bez dohledu a souhlasu jejich autorů. Prof. Jaromír Šofr připomněl nutnost tento nedobrý stav digitálního zpřístupňování českých filmů změnit. A dále touto nešťastnou cestou nepokračovat. Spolu s prof. Markem Jíchou, kolegou kameramanem a vedoucím výzkumného týmu NAKI AMU/NFA (národní kulturní identity) presentovali výzkumný projekt, který slouží vypracování metodik digitalizace národního filmového fondu. Akce se zúčastnil i ing. Petr Šikoš z Nadace české bijáky, která financuje dosavadní restaurování a digitalizace českých filmů, Ivo Marák, technolog postprodukční společnosti UPP Universal Postproduction Partners, ing. Jaroslav Sládek, technolog České televize, a vystoupení uzavřela presentace Pavla Rejholce, zvukového restaurátora ze společnosti SOUNDSQUARE, ve které zmínil problematiku restaurování zvukové složky historických filmů.

Pohled Rady Státního fondu kinematografie představil Bc. Petr Vítek – předseda Rady.

Režisér Martin Vadas, předseda Českého filmového a televizního svazu FITES, v závěru zmínil stále aktuální nutnost hledání odpovědi na otázku, co je film: „Zda je odpovědné při dnešních technologických možnostech vydávat za film i takové zhůvěřilosti, jejichž ukázky jsme zde mohli shlédnout jako příklady nevhodných „digitalizací“ šířených na různých nosičích, dokonce bez autorizace žijících autorů.  Vnímání takových „produktů“ je na hony vzdálené od prožitku filmového diváka v premiérových kinech v době vzniku těchto filmů.“  Martin Vadas upozornil na nebezpečí diskreditace „filmu“ u diváků, kteří míhání podivných parazitních stínů na obrazovkách by mohli právem považovat za jistý druh podvodu, který je na nich páchán a mohl by pohřbít kouzlo a přitažlivost kinematografie jako takové. Je jen otázkou času, kdy i právní stát bude – podobně jako auta s přetočeným tachometrem – hodnotit takové výrobky jako podvod.

 

Jaromír Šofr připomněl: „Výzkum NAKI AMU/NFA byl otevřen v roce 2013 a má za sebou již jeden a půl roku plodné práce. Na schůzce s ministrem kultury Mgr. Danielem Hermanem jsem pana ministra informoval o tom, že tento tým pracuje na objednávku a pro potřeby Ministerstva kultury České republiky a přináší již první výsledky v podobě dalšího úspěšně zrestaurovaného filmu Ostře sledované vlaky, který byl vyroben podle metody DRA, tedy kvalitněji a levněji. Pracovala na něm vedle restaurátorů z NFA také skupina expertů, které jsem přizval z Asociace českých kameramanů já, tedy mých kolegů kameramanů, kteří restaurování filmů rozumějí“.

 

Téhož dne 5. července 2014 odpoledne proběhla pod patronátem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech slavnostní premiéra nově zrestaurované digitální kopie filmu Ostře sledované vlaky. Projekce byla důkazem, že kvalitní digitalizací v rozlišení 4K vyrobená pod dohlednem profesních autorských asociací, může i v České republice nastavit laťku filmového restaurování. A posunout ji na světovou úroveň. Způsob práce restaurátorů, který vede k takovým výsledkům, se jmenuje Metoda digitálně restaurovaného autorizátu – DRA. Film Ostře sledované vlaky byl prvním zrestaurovaným filmem, který splňuje všechna přísná kritéria DRA digitalizace. Po dokončení výzkumného projektu bude možné výsledné digitalizované filmy certifikovat a uznat tak novou digitální podobu filmů jako jejich nový originální zdroj. Takový způsob převodu filmového obrazu z filmových 35mm pásů je nutností, vzhledem k tomu, že dnes jsou již téměř všechny kinosály vybaveny digitálními projektory. Nedošlo-li by k digitalizaci, staly by se nejlepší české filmy pro nové generace diváků tituly zcela neznámými.

 

Asociace českých kameramanů přináší na FITES PARTY, která se uskuteční na Terase hotelu Thermal 8.7.2014 v 15,00 hod. iniciativu, kterou oslovila celou odbornou filmovou a televizní veřejnost. Jde o návrh obrátit se na ministra kultury, aby zadal Národnímu filmového archivu úkol připravit a registrovat 200 nejlepších vybraných českých filmů do statutu Národních kulturních památek. Účastníci FITES PARTY tuto kameramanskou iniciativu podpořili a hodlají vypracovat společný plán, který by byl předložen jako žádost široké odborné filmové veřejnosti ministru kultury. Prohlášení kvalitních českých filmů za národní kulturní památky, by prospělo zařazení filmového umění a slavných českých filmů mezi ostatní kulturní klenoty v majetku Českého státu. Filmové umění si vzhledem k tomu, jakou měrou proslavilo české umění na celém světě, takovou pozornost a péči jistě zaslouží.

 

Prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha uvádí: „Stejně je důležité, aby restaurování českých filmů neprobíhalo mimo území České republiky. České filmy vznikaly jistou dobu ve specifické situaci východoevropského komunistického bloku, kdy nemohly být dodržovány předepsané výrobní technologie. V tzv. „ORWO regionu“, tedy na území, kde se musel používat východoněmecký filmový materiál ORWO, vyráběný ve Wolfenu. Čeští a slovenští kameramani byli nuceni používat nestandardní postupy, aby dospěli k výsledkům, které by byly srovnatelné se západní produkcí používající kvalitní materiál KODAK. Tyto pracovní postupy a kameramanské know-how jsou zcela originální, jsou předmětem ještě nedokončeného výzkumu NAKI a zcela neznámé v zahraničí. Lze si jen těžko představit, že by se digitalizace těchto filmových skvostů neúčastnili odborníci z řad Asociace českých kameramanů nebo experti – restaurátoři z řad českých zvukových mistrů. Dosavadní výsledky digitalizace filmů Markéta Lazarová, Hoří má panenko, Všichni dobří rodáci a Ostře sledované vlaky dokládají, že v České republice si umíme digitalizovat filmy v nejvyšší kvalitě s využitím dovedností našich odborníků“.

<< TZ ke stažení ve formátu DOC >>

Nezařazené
About researchdra