7. 7. 2015

8. 9. 2014

Na žádost NČB o vydání zdrojových materiálů k digitálnímu restaurování Postřižin odpovídá ředitelka SFK, že smlouvu má připravenou nicméně zdrojové materiály nemůže vydat, neboť kameraman Jaromír Šofr zastává teorii DRA, kterou NFA ani SFK neuznává. Přičemž tzv. Teorie DRA byla součástí projektu „Metodiky digitalizace národního filmového fondu“ (reg.č. DF13P010VV006) jejímž hlavním řešitelem je AMU a NFA byl veden jako spoluřešitel až do 9.12.2014, kdy z projektu vystoupil. Projekt měl být řešen v letech 2013-2017 a MK na něj vyhradilo částku 52 506 000 Kč!

Více Program NAKI

Více Mail SFK

Více Synchron 4/2014

Nezařazené
About researchdra