Dr. Ing. Libor Husník

Odborný asistent na katedře radioelektroniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Dizertace (1995) na téma modelování elektrostatického měniče. Odborné aktivity jsou soustředěny nejvíce do oblasti elektroakustiky, v posledních deseti letech na tématiku digitálního reproduktoru. Další oblastí výzkumu je subjektivní hodnocení kvality, v dřívější fázi hodnocení kvality kompresorů zvuku, později vzájemné ovlivňování kvality zvukové a obrazové kvality multimediálního signálu. Školitel dvou úspěšně obhájených doktorandů. Výuka je zaměřena především na elektroakustiku a prostorovou akustiku v předmětech Multimediální technika, Zvuková technika, Multimédia, Architekturní akustika v bakalářském, magisterském i doktorském programu. Pravidelné hostování na Université du Maine ve výuce buď v rámci programu Erasmus, nebo jako pozvaný profesor. Vědecký pobyt (celkem 4 měsíce) v Laboratoire d Acoustique et Mecanique, součást CNRS Marseille. V současné době předseda České sekce Audio Engineering Society.

zpět