František Rund

narozen: 4. 9. 1975

mail: xrund@fel.cvut.cz
https://mmtg.fel.cvut.cz/personal/rund/

Praxe:
2009 – dosud odborný dozor ozvučení Betlémská kaple SÚZ ČVUT v Praze
2005 – dosud odborný asistent, katedra radioelektroniky FEL ČVUT v Praze

Vzdělání:
2010 ING-PAED IGIP International engineering educator
2007 Bc. MÚVS ČVUT v Praze, Učitelství odborných předmětů
2005 Ph.D. FEL ČVUT v Praze, Akustika
2000 Ing. FEL ČVUT v Praze, Radioelektronika

Zahraniční zkušenosti:
2002-03 (6 měsíců) Laboratoire Vibrations Acoustique, INSA de Lyon, Francie, projekt European Doctorate in Sound and Vibration Studies

Odborné zaměření:
Záznam a zpracování zvuku
Binaurální slyšení, modely slyšení
Objektivní hodnocení kvality zvuku
Virtual auditory space
Řešitel grantů SGS ČVUT (20014-16) SGS14/204/OHK3/3T/13, (2011-13) SGS11/159/OHK3/3T/13, (2010) SGS10/082/OHK3/1T/13, FRVŠ 509/2012.

Vybrané publikace z poslední doby:
Khaddour, H. – Schimmel, J. – Rund, F.: A Novel Combined System of Direction Estimation and Sound Zooming of Multiple Speakers. Radioengineering. 2015, vol. 24, no. 2, p. 583-592. ISSN 1210-2512.
Štorek, D. – Rund, F. – Vítek, S. – Baráth, T.: Virtual Sound Source Positioning for Navigation of Visually Impaired. Ingenium. Revista de la Facultad de Ingeniería. 2013, vol. 14, no. 27, p. 6-14. ISSN 0124-7492.
Štorek, D. – Rund, F. – Baráth, T. – Vítek, S.: Virtual Auditory Space for Visually Impaired – Methods for Testing Virtual Sound Source Localization. In ICAD 2013 Proceedings of the International Conference on Auditory Display. Lodz: Technical University of Lodz, 2013, p. 33-36. ISBN 978-83-7283-546-8.
Štorek, D. – Rund, F.: Differential Head Related Transfer Function as a New Approach to Virtual Sound Source Positioning. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2012, vol. 1, p. 71-74. ISBN 978-80-214-4468-3.
Rund, F. – Saturka, F.: Alternatives to HRTF Measurement. In 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012, p. 648-652. ISBN 978-1-4673-1118-2.
Štorek, D. – Rund, F. – Suchan, R.: Virtual Auditory Space for the Visually Impaired – Experimental Background. In 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, p. 371-374. ISSN 1803-7232.ISBN 978-80-7043-987-6.
Kryštůfek, J. – Rund, F.: Audiovisual record of vowel /a:/ phonation. Bulletin of Applied Mechanics. 2011, roč. 7, č. 25, s. 8-11. ISSN 1801-1217.

Výuka (FEL ČVUT v Praze):
Zvuková technika, Zvuková technika II, Základy studiové techniky, Multimediální technika, Multimédia I, Multimédia II.

zpět