All posts by: researchdra

About researchdra

30. června 2012

Slavnostní premiéra digitálně zrestaurovaného snímku Miloše Formana Hoří, má panenko na 47. MFFKV. Premiéře předcházel krátký dokument Hořelo, má panenko režiséra Vojtěcha Moravce, v němž autoři vzpomínají na průběh natáčení před 45 lety. Více Výroční zpráva 2012 Více Faktura UPP Hoří, má panenko

Nezařazené

19.6. 2013

Podepsána třístranná Dohoda o spolupráci mezi NFA, NČB a FSFKV. Více Smlouva NFA, NČB a FSFKV Dodatek ke Smlouvě NFA, NČB a FSFKV Příloha č. 1 Příloha č. 2

Nezařazené

29. 6. 2013

Slavnostní premiéra digitálně zrestaurovaného filmu Všichni dobří rodáci, promítání filmu na 48. MFFKV předcházel snímek Miroslava Ondruše Neboj se a věř založený na rozhovoru s režisérem Vojtěchem Jasným. Více Faktura UPP Všichni dobří rodáci

Nezařazené

24. 2. 2014

Předány s více než čtyřměsíčním zpožděním kopie do UPP pro scanování. Vinou pozdního dodání zdrojových materiálů k filmu Ostře sledované vlaky ze strany NFA dochází k navýšení celkových nákladů Více Faktura UPP Ostře sledované vlaky

Nezařazené

od dubna 2014

NČB žádá o vydání předávacích protokolů za rok 2012 a 2013, které potřebuje do svého účetnictví a Výročních zpráv. Vedoucí ekonomického oddělení NFA Ing. Barbora Bokšteflová toto 22.12. 2014 odmítá s vysvětlením, že „…nemůže vystavit potvrzení o účetní hodnotě digitalizátů, protože je to zaneseno pouze v účetnictví NČB, příp. v účetnictví UPP (a je to […]

Nezařazené