All posts by: researchdra

About researchdra

16. 5. 2014

NČB je zaslán mail z NFA, že souhlasí s odstraněním prolínacích značek v DCP Ostře sledovaných vlaků. Toto vyjádření odpovídá směrnicím, jež vydalo NFA v dubnu 2013.

Nezařazené

21. 5. 2014

Michal Bregant poskytuje na žádost NČB Prohlášení, jež deklaruje mj., že „Z distribuce digitálně restaurovaných filmů na základě smlouvy mezi NFA a NČB nemá Nadace české bijáky žádný užitek.“ Více Prohlášení PhDr. Michala Breganta

Nezařazené

3.7.2014 – FITES protestuje proti změně archivního zákona

Český filmový a televizní svaz FITES protestuje proti záměru Nejvyššího soudu, který chce prostřednictvím Ústavního soudu ČR dosáhnout změny archivního zákona č.499/2004 Sb. a znemožnit tak poznávání naší minulosti v podmínkách, které se osvědčily v průběhu posledních deseti let. Protestujeme proti tomu, aby práce nás dokumentaristů, badatelů, ale též historiků a dalších občanů. . . […]

Nezařazené

5. 7. 2014

Konala se slavnostní premiéra Ostře sledovaných vlaků na 49. MFFKV. Jiří Menzel při té příležitosti oznamuje svůj závazek finančně se podílet na digitálním restaurování Postřižin. Nadace poté veřejně garantuje svou spoluúčast na projektu a žádá o vydání zdrojových materiálů. SFK slibuje připravit smlouvu, na jejímž základě by mohly být vydány zdrojové materiály k Postřižinám. Více […]

Nezařazené

8.7.2014 – Tisková zpráva: Master Class prof. Jaromíra Šofra

V rámci 49. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Asociace českých kameramanů – AČK ve spolupráci se svými partnery uspořádala dne 5. července 2014 v sálu „B“ hotelu Thermal odborný Master Class prof. Jaromíra Šofra, který názorným způsobem představil téma digitalizace a zasvěceně komentoval promítání ukázek nekvalitních digitalizací filmů režiséra Jiřího Menzela, Konec starých časů, Postřižiny a Rozmarné […]

Nezařazené

14.7.2014 – Tisková zpráva: FITES PARTY

Na terase hotelu Thermal se 8.7.2014 v 15,00 hod. v rámci 49. MFF KV uskutečnila tradiční FITES PARTY 2014, tentokrát ve spolupráci FITES s Asociací českých kameramanů – AČK, Asociací filmových střihačů a střihaček (A.F.S.) a s Nadací české bijáky. << Tiskový zpráva ke stažení (DOC) >> << Výzva AČK ke stažení (PDF) >> 1/ V úvodu režisér Martin Vadas, předseda FITES, […]

Nezařazené

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Začínáme digitalizovat i u nás

Z rozhodnutí ředitele Národního filmového archivu pana Vladimíra Opěly byli v roce 2011 osloveni kameramani z okruhu profesora katedry kamery FAMU Marka  Jíchy, spoluautora prvních dvou filmů natočených v plně digitální podobě DC4K Ulovit  miliardáře a Hlava-ruce-srdce, spolu s dalšími pedagogy FAMU z kabinetu obrazové techniky KOT, ke spolupráci na projektu digitalizace. Restaurování mělo proběhnout […]

Nezařazené

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Teorie digitálně restaurovaného autorizátu – DRA

O výzkum jsme žádali Ministerstvo kultury ČR celkem třikrát. Během tohoto tříletého období jsme na podkladě vypracovaných přihlášek projektu NAKI vytvořili Teorii digitálně restaurovaného autorizátu (DRA). Název teorie vznikal nejprve od slova autorizát, který vymyslel kameraman Jaromír Šofr, jenž byl součástí kameramanské digitalizační skupiny, byť zprvu jen na teoretické úrovni. Slovo autorizát vysvětloval tím, že se […]

Nezařazené

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Dopad změn v NFA

V NFA se vyměnilo vedení, novým generálním ředitelem se stal Michal Bregant a ředitelkou kinematografických sbírek Anna Batistová. Oba byli registrovaní spoluřešitelé nově zahájeného projektu NAKI AMU/NFA. Anna Batistová z něho ale pro nesouhlas s teorií DRA po několika měsících odstoupila. Bylo to náhlé a překvapivé rozhodnutí vzhledem ke skutečnosti, že s touto teorií předtím souhlasila […]

Nezařazené

16.7.2014 – Digitalizace českých filmů – Evropa nesouhlasí

Může se vůbec jednat o náhodu, že se IMAGO o pracovní skupině WG3 vůbec nedozvědělo a tudíž se do ní samo nepřihlásilo? Došlo následně ke konfliktnímu střetu zástupců Asociace českých kameramanů s představiteli Evropské asociace archivů ACE a s jejich prezidentem panem Nicolou Mazzantim. Ostrá výměna názorů započala vznesením dotazu, proč nebyli k procesu vyhledávání vhodného […]

Nezařazené